Personal Kronan

Nyckeln

Andrea von Sivers Leg. förskollärare och montessorilärare

Anne Iversen Leg. förskollärare, studerar till montessorlärare

 

Karin Landén       Leg. Förskollärare och Montessorilärare-föräldraledig

 

Spiran

Caroline Jonsson Leg. förskollärare Montessorilärare

 

Maria Martinsson – Leg. förskollärare och montessorilärare

 

Evelina Dahlberg – Arbetslagsledare. Leg. förskollärare

Elin Skoog-Hjertquist, vikarierande -studerar till montessorilärare

 

Äpplet

Jessica Nilsson – Biträdande rektor. Leg. förskollärare och montessorilärare

Anna Åberg     Studerar till Montessorilärare

Lisa Persson           Leg. Förskollärare och Montessorilärare

Moa Juteström – vikarierande

Marie Johansson – barnskötare. Vikarierande

Mariana Sörensen – barnskötare. Föräldraledig

Kök

Teodora Karlsson