Personal Kronan

Nyckeln

Andrea von Sivers Leg. förskollärare och montessorilärare

Karin Landén       Leg. Förskollärare och Montessorilärare

Spiran

Jessica Nilsson     Biträdande rektor, leg. förskollärare och montessorilärare

Maria Martinsson – Leg. förskollärare och montessorilärare

Natalie Rosenqvist, barnskötare. Vikarierande

Eva Dahlberg – Förskollärare

Elin Skoog-Hjertquist, vikarierande

 

Äpplet

Anna Åberg     Studerar till Montessorilärare (föräldraledig)

Lena Hjalmarsson-Löwström      Leg. Förskollärare och Montessorilärare Arbetslagsledare

Lisa Persson           Leg. Förskollärare och Montessorilärare

Anne Iversen Leg. förskollärare

Mariana Sörensen, barnskötare

Eva Stiller, Montessoripedagog, visstidsvikarierande

Elin Skoog-Hjertquist, vikarierande

Kök

Teodora Karlsson