Köplatsanmälan

VIM är ett föräldrakooperativ

VIM (Växjö Intresseförening för Montessori) är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Här kan du läsa vad om vilka insatser som förväntas av dig som förälder: Föräldrainsatser-inom-VIM1. Föreningen består av
tre enheter; Bokhultet, Kronan och Wälludden. Småbarnsavdelningar finns på
alla enheterna.

Vad kostar det?

Avgiften för barnomsorgen är beroende av hushållets bruttoinkomst och hur
länge barnet vistas i verksamheten. VIM följer den av regeringen fastställda
maxtaxan. Vill du veta vad det innebär för din familj går det bra att kontakta vår
administratör.

För mer information om förkolorna i våra föräldrakooperativ

Om du vill veta mer, titta på hemsidan eller kontakta vår
förskolerektor på tel: 0709-942315 eller e-post: charlott.andersson@montessorivaxjo.se.
Du kan även ringa till våra förskolor eller skicka e-post.

Anmälan till våra förskolor

Börja med att fyll i uppgifterna nedan. Betala samtidigt din anmälnings-
avgift, 100 kr, på bankgiro 395-4518. Skriv barnets namn och personnummer på bankgirotalongen. Efter erhållen
anmälningsavgift får du en bekräftelse på att ditt barn har blivit placerad i vår kö.
Medlemskapet beviljas först då en anmälningsavgiften tillhandahålls föreningen.
Du kan placera ditt barn i kö till våra montessoriförskolor direkt efter födelsen.

Det här får du för din anmälningsavgift

Växjö Intresseförening är ekonomisk förening med en inträdesavgift för medlemskap på 100 kr. När avgiften är erlagd registreras Ert medlemsnummer som är könummer för de barn som registreras till VIM:s kö.

Adminstratör: administration@montessonvaxjo.se
Köansvarig: medlemsreg@montessonvaxjo.se
Ordförande: ordf@montessonvaxjo.se

 Här finns vi

Bokhultet Kronan Wälludden
(1-5 år) (1-5 år) (1-5 år)
Gatuadress Kasernvägen 20 (16) (I11) Honnörsgatan 21 (I11) Gösta Edströms Väg 10
Postadress 35236 VÄXJÖ 35236 VÄXJÖ 35251 VÄXJÖ
Telefon 070-9942315 0470-12048 0470-39380
E-post bokhultet@ … kronan@ … walludden@ …
… @montessorivaxjo.se

VIM är ett föräldrakooperativ

VIM är ett föräldrakooperativ och en ekonomisk förening. Föreningen består av
tre enheter; Bokhultet, Kronan och Wälludden. Småbarnsavdelningar finns på
alla enheterna.

Bli medlem i Svenska Montessoriförbundet

Medlemskap i Svenska Montessoriförbundet görs via förbundets hemsida och är helt frivilligt. Som medlem är du med och verkar för montessoripedagogikens möjligheter i Sverige. Du får också MontessoriTidningen med 6 nr per år. Läs mer www.montessoriforbundet.se