Motoriska färdigheter

Dagen på Salen kan bestå av mycket social träning men även motorik.
Här tränar vi på att gå i trappan.

 

Mål ur Lpfö 98 rev. 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

 

Fler inspireras att gå i trappan!