På knoppisjakt!

På måndagsutflykterna kommande veckor letar vi knoppisar. Här har vi hittat “Hårige rönn”, “Linda rödvante”, “tvillingarna Lönn”, och några till. Tillbaka på Kronan pratar vi om knoppisarna vi hittat och gör egna knoppisböcker. Med detta tema strävar vi efter att barnen utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp, samt utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Lpfö-98 rev.2010).

imageimage

Vi hittade en stock också som vi tränar vår balans och motorik på.

image