Kaninsaga

Förra veckan målade vi ett kartonghus med koppling till sagan med kaninerna. Barnen målade med penslar och målarfärg och färglade kartonghuset. När det torkat under en dag tog vi ner det och arbetade med det tillsammans med sagan.

“planering och genomförande utgår från läroplanen och från det kunnande och de
erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig”