Vulkaner

Temat kring vulkaner fortsätter på Dungen 🌋På dagens samling ville ett barn visa bilder från när han varit och sett en riktig vulkan! Han berättade att det var kallt och att det inte hade växt några växter uppe på vulkanen. Med sig hade barnet även vulkansten!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den […].

Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.