Vulkaner

Som fortsättning på Dungens temaarbete “Vår jord” pratade vi om vulkaner!

Först gjorde vi egna vulkaner med hjälp av trolldeg.På samlingen visade vi hur en vulkan är uppbyggd.Sedan gjorde vi ett eget vulkanutbrott!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Lpfö18 s 14