Symbolförståelse

För att utveckla vidare barnens symbolförståelse berättade vi idag en saga om Lisa och Per som skulle handla och på vägen dit stöter de på massa olika vägskyltar som de måste tolka!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap