Läs-lov blev matematik-lov

Här ser vi barn räkna addition på olika sätt, arbeta med antalsuppfattning, räkna till 1000 samt räkna multiplikation.

“Genom att låta barnet upptäcka mönster och regler på egen hand genom att hantera materielen och gradvis fortsätta från att hantera konkreta föremål till den symboliska framställningen av siffror på papper lägger montessorimetoden grunden för en mer omfattande och insiktsfull medvetenhet om den roll som siffror har i vår omgivning. Detta leder till en verklig uppskattning av matematik.” M.Montessori

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” Lpfö18