Besök hos Nalledoktorn

De äldsta barnen har fått möjlighet att besöka Nalledoktorn på Universitetet. Sjuksköterskestudenter tog emot barnen och deras nalle/docka. Barnen fick undervisning i hur de skulle behandla sin nalles åkomma.

Flera av barnen var rejält nervösa inför besöket men alla blev snabbt trygga med att detta besöket inte gällde dem själva utan att deras egen roll var att vara sjuksköterska till sin medhavda nalle/docka.

“Förskollärare ska ansvara för att varje barn får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper “