Kreativa lekmiljöer

Idag har vi på Dungen börjat med att skapa vår vattenvärld där de vattenlevande dinosaurierna kan bo. Det blev blått i olika nyanser och barnen målade med sådan lust att färgen spred sig långt upp på armarna (trots att vi önskade att den skulle stanna vid händerna…)Samtidigt hjälptes vi även åt att skapa en egen födelsedagsbricka.

“Förskolan ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen”