Äppelskörd

Förskolan ska visa barnen hur vi kan skapa ett hållbart samhälle. Hur gör vi då det? Ett sätt är att visa barnen vi tar vara på våra resurser på förskolan.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

– förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling […]