Spännande studiebesök på Wälludden

I eftermiddags var det extra spännande på wälludden. 12 utbytesstudenter från centrala Tokyo besöker universitetet under några dagar och VIM fick frågan om vi kunde ta emot studiebesök eftersom de ville få se svensk förskola.Barnen på wälludden klickade direkt med de härliga och lekfulla studenterna och rektor Lotta och biträdande rektor Jessica föreläste och guidade dem runt. De stannade ända tills stängning och barnen ville inte lämna sina nya kompisar. Tänk att språk, åldersskillnader och kulturskillnader betyder så lite när man vill leka och skratta tillsammans.