Ett lekfullt lärande

Idag har vi bakat på Dungen. Under tiden skedde mycket lärande…

Först pratade vi om vad de olika ingredienserna hette, hur de såg ut, luktade och vad de användes till.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld”

Sedan pratade om vad de olika måttenheterna hette och räknade tillsammans när vi mätte upp ingredienserna.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring”

Därefter var det dags att blanda ihop ingredienserna. Barnen fick se hur ingredienserna förändrades och kändes när det blev till en smet.

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar”

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”