Fredagsdisco!

Vi på Ängen firar att våren och fredagen är här med lite disco på gården!

I läroplanen för förskolan står det bland annat att förskolan ska ansvara för att barnen utvecklar sin fin- och grovmotorik. Detta med barnens behov av rörelse och möjlighet till detta var också något som Maria Montesdori la stor vikt på.