Biblioteket

Dungens förmiddag på biblioteket 😊

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa”