Experiment med vatten och luft

Vad händer om vi lägger en clementin i ett glas med vatten?

Barnens hypoteser:

-clementinen sjunker

-clementinen flyter

-vattnet svämmar över

-vattnet blir orange

Vad händer om vi lägger bomull i ett glas med vatten?

Barnens hypoteser:

-bomullen flyter

-vattnet svämmar över

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap. Lpfö 98