Bamsegympa

image

På dagens samling använde vi oss av gymnastikförbundets förskolematerial “Bamsegympa”. Många roliga och lite kluriga övningar. Här tränar vi oss på att tvista/vicka på rumpan. Barnen gick med stor glädje och koncentration in i musiken och övningarna. Vi sprang upp för ett högt berg, balanserade på ett ben, klappade oss på axlar och knän och korsade vår mittlinje…

image

Som avslutning är det skönt med en stunds vila, lägga händerna på magen och känna sina egna andetag.

image

Barnen får genom rörelse och aktivitet möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga, kroppsuppfattning och rumsuppfattning samt indirekt en förståelse för att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.