Andra gången gillt

Här kommer lite bilder från en av förra veckans utflykter. För andra gången tittade vi hur det stod till med bananskalen, nu får de vila en längre period, innan vi kollar till dem igen.

Ur Lpfö;

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,