Tema Algeriet

I går tittade äpplet på bilder och fick lite svar på frågorna barnen hade om Algeriet, som en förälder hade bidragit med.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,