Tema Algeriet

I veckan har Äpplet påbörjat ett nytt tema; Algeriet. I tisdags fick barnen säga vad de ville veta om Algeriet.

Förskollärare ska ansvara för

• att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

I torsdags fick ett barn med påbrå från Algeriet möjlighet att visa upp en klänning därifrån.

Förskollärare ska ansvara för

att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,