Testpatrull

I går fick några barn på Äpplet möjlighet att göra sin röst hörd hos Roger på SVT. Han kom till Kronan och visade barnen ett avsnitt av barnprogrammet Hasses trädgård (Barnkanalen). Både innan och efter fick barnen delge sina tankar och åsikter kring programmet och även vad de tittar på hemma. Det var roligt och intressant, även om barnen blev mest imponerade av att Roger även producerat ett barnprogram om Zoomibes…

Förskolan ska sträva efter att varje barn (Lpfö 2010 rev 2016)

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,