Besök i Domkyrkan

Några bilder från i tisdags.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,