Grattis Wälludden för lysande resultat i tillsynsrapporten från kommunen!

Enligt skollagen 2010:800 26 kap 4-18§§ regleras kommunen tillsynsansvar för fristående förskolor. En tillsyn genomfördes på Wälludden under november månad 2016. Rapporten finns nu att läsa enligt länken nedan. Underbar läsning som vi alla bör ta del av.

Tillsyn 20161118 Wälludden