Förändrad maxtaxeavgift från och med 1 Januari 2017

Växjö kommun har beslutat att förändra maxtaxeavgiften från och med 1 Januari 2017. VIMs styrelse har tagit beslutet att följa denna. Ny avgift enligt lista nedan:

Placering mer än 15 tim/vecka, från och med 2017-01-01:

Barn 1: 3 % av inkomsten, högst 1362 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 1313 kr)
Barn 2: 2 % av inkomsten, högst 908 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 875 kr)
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 454 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 438 kr)
Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Placering högst 15 tim/vecka, från och med 2017-01-01:
Barn 1: 2,5 % av inkomsten, högst 1135 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 1094 kr)
Barn 2: 1,5 % av inkomsten, högst 681 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 656 kr)
Barn 3: 1 % av inkomsten, högst 454 kr/mån
(till och med 2016-12-31, 438 kr)
Barn 4: Ingen avgift tas ut för barn 4 eller fler

Mer information finns på Växjö kommuns hemsida: