Montessoripedagogik: Vad GÖR mitt barn på förskolan hela dagarna?

En vanlig fundering från föräldrar är: vad GÖR mitt barn på förskolan hela dagarna? När vi kommer hem och jag frågar så får jag aldrig ett vettigt svar, och jag blir orolig för att mitt barn inte är aktivt eller att pedagogerna inte lyckas fånga mitt barn eller kanske inte sköter sitt arbete…

Efter många års erfarenhet vill jag gärna delge er mina tankar om detta bekymmer:

Barn i förskoleåldern har inte alls samma förmåga till abstrakt förståelse för språket, och minnet fungerar inte likadant som hos oss vuxna. Barnen absorberar hela tiden sina intryck och bearbetar intensivt sina upplevelser  –  språket som talas och atmosfären som råder – men det kan inte omedelbart omvandla detta i egna ord och tankar.

Barnet förstår inte vad du vill veta om du säger:  ”Hur var det på förskolan idag?”, ”Vad har du gjort idag?”, ”Var det kul idag?”

När barnet närmar sig femårsåldern kanske det klarar att tänka efter kring hur det ska svara, men lika ofta får du ett oengagerat ”inget särskilt”, ”vet inte…” och så vidare.

Träna istället ditt barn att utveckla sin syn och sitt hörselminne genom att till exempel fråga:  ”Vad har ni ätit idag?”, ”Vad hade fröken på sig?”, ”Berätta vem som satt bredvid dig i samlingen!”, ” Sjung en sång för mig som ni sjöng idag!”.

På VIMbloggen kan ni titta gemensamt på bilder som hjälper barnet att själv se vad som hände på förskolan, och med barnets eget ordförråd och ditt stöd i samtalet sker utveckling, reflektion och lärande.

Tänk på att det är viktigt att vara en god förebild i både tal och i lyssnande – särskilt när man talar med sitt barn. Lyssna hellre än tala (gammalt djungelordspråk 😉 ).

När barnet är lite äldre ska frågorna särskilt inrikta sig på ett empatiskt förhållningssätt. Fråga till exempel: ” Hur var du en bra kompis idag?”, ”Hur har du hjälpt din lärare och dina kompisar idag?”.

Barnet kommer att vilja ventilera sina upplevelser och ni får ett fördjupat förhållande med ömsesidig respekt och kärlek.

Många av dessa förslag kommer från en lysande svensk pedagog som heter John Steinberg och han är ständigt aktuell som pedagog och förebild.

Charlott Lundgren-Andersson
Förskolechef, VIM