måndagsutflykt på Nyckeln

Veckans måndagsutflykt fokuserade på barnens motorik. Vi gick över kullerstenar, smågrus och fick se till att inte snubbla över vägkoner.

2015-11-09 09.07.51

2015-11-09 09.08.08

2015-11-09 09.24.28

Mål från lpfö-98 rev 2010

  • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning