Styrelsemöte oktober

Torsdagen den 22 oktober kl 18:30 – 21.00 träffades föräldrarna som sitter styrelsen och förskolechefen på Bokhultet för att ha möte. Den här gången fick vi finbesök också!
2015-10-24 16.06.48_resized
Här är ett urval av punkterna på agendan:

  • Uppdatering av riktlinjerna, se bild.
  • Slutrapport av projekt Bokhultet, Överlämning till Bokhultets skolråd planeras.
  • Genomgång av utkast till marknadsföringsplan
  • Genomgång och uppföljning av föreningsmålen
  • Hyreskontrakt
  • Omtag kring organisation av former för föräldraengagemang diskuterades