Årsmöte 17:e mars kl 18:30 på Wälludden

Nu har vi spikat datumet för årsmötet. Det bli den 17:e mars kl 18:30 på förskolan Wälludden. Boka in det i kalendern redan nu!!! Agenda och inbjudan med anmälan kommer senare.

Alla medlemmar kallas till årsmöte en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är viktigt för föreningen. Då väljs också nya ledamöter till styrelsen.

Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är som ni vet en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Vi har en styrelse som består av föräldrar. De jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna. Övriga föräldrar bidrar till verksamheten genom att delta i olika arbetsgrupper.

Styrelsemöte november och december

Mitt i decemberruschen har vi föräldrar som sitter i styrelsen hunnit med ett möte. På agendan den 10:e december stod bland annat:

 • Vikten av att öka föräldraengagemanget i föreningen
 • Planering av årsmöte
 • Budget 2016

Den 11:e november genomförde vi också ett möte. Då tog vi bland annat upp följande ärenden:

 • Nytt hyreskontrakt för Wälludden
 • Planerad byggnation vid Wälluddenområdet
 • Invigning av Bokhultet

Kommande mötesdatum för 2016 är satta till 14 januari och 9 februari kl 18:30-21:00 på Bokhultet. Den 17:e mars är det årsmöte på Wälludden kl 18:30.

Styrelsemöte oktober

Torsdagen den 22 oktober kl 18:30 – 21.00 träffades föräldrarna som sitter styrelsen och förskolechefen på Bokhultet för att ha möte. Den här gången fick vi finbesök också!
2015-10-24 16.06.48_resized
Här är ett urval av punkterna på agendan:

 • Uppdatering av riktlinjerna, se bild.
 • Slutrapport av projekt Bokhultet, Överlämning till Bokhultets skolråd planeras.
 • Genomgång av utkast till marknadsföringsplan
 • Genomgång och uppföljning av föreningsmålen
 • Hyreskontrakt
 • Omtag kring organisation av former för föräldraengagemang diskuterades

VIM på Grand Samarkand

Nu i helgen har VIM fått möjligheten att marknadsföra vår verksamhet med en monter på Grand Samarkand. Vi kommer att ta med oss olika material och bygga upp en förskolemiljö där alla barn får tillfälle att leka en stund och testa vårt fina material. Under tiden finns det möjlighet för föräldrar att prata med pedagoger, styrelse och skolråd/föräldrar från våra verksamheter. Detta görs för att sprida information om vår verksamhet, samt för att rekrytera barn till våra tre förskolor, i synnerhet vår nyöppnade förskola Bokhultet.

Vi vill önska er varmt välkomna att kolla in vår monter i helgen, och att hjälpa oss marknadsföra vår verksamhet.

Styrelsen.

 

Resultat av trivselenkäten

Den trivselenkät som genomfördes i slutet av februari är nu genomgången och analyserad. En del frågor var nya i denna omgång jämfört med den förra enkäten, men för de frågor som var desamma ökade nöjdheten från 83 % till 88 %, en ökning med 6 %!

Väl värt att lyfta fram är hur höga poäng vi såg i frågorna som rör upplevd kontakt med förskolan i allmänhet och pedagogerna och förskolechefen i synnerhet, stödet till våra barn och deras utveckling samt den påverkan ni upplever att barnen har över sin egen situation i förskolan.

Frågor vi behöver arbeta vidare med och informera ytterligare kring är styrelsens arbete och förståelsen för naturens kretslopp.

Svarsfrekvensen var även den god, 86 % vilket inte bara säkerställer resultatet utan också visar på ett stort föräldraengagemang som vi är mycket glada över.

Vi i styrelsen vill också passa på att önska alla familjer en trevlig sommar!

Maj: Kortrapport från styrelsemöte

Den 21 maj var det återigen styrelsemöte. Denna gång arbetade vi föräldrar som sitter i styrelsen igenom en extra lång agenda. Vi inledde med att utvärdera innehavande läsårs aktiviteter. Sedan gick vi igenom föreningsmålen och aktiviteter för 2015/2016, verksamhetsplan och arbetsordning.

Andra frågor som vi jobbar med är:

 • Projektledning, etablering av nya förskolan Bokhultet
 • Marknadsföring av Bokhultet
 • Rekrytering av personal till Bokhultet
 • Trivselenkäten

April: första mötet med nya styrelsen

styrelsemoteapril

Torsdag 16 april träffades nya styrelsen. Mötet inleddes med en snabbkurs i styrelsearbete samt en genomgång av våra styrdokument; stagdar, riktlinjer, arbetsordning m.m.

På agendan stod också punkten ”ny förskola”. Som vi tidigare informerat om har VIM efter mycket arbete och letande hittat en ny lokal att bedriva förskoleverksamhet i. Det betyder också att styrelsen fokus under 2015 kommer att ligga på arbetet med att etablera den nya förskolan.

Kortrapport från årsstämman

Hej!
Här är några bilder från VIMs föreningsstämma som hölls den 19 mars 2015.


Alla medlemmar kallas till årsstämma en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är viktigt för föreningen. Bland annat togs beslut om att godkänna föregående års bokslut och budgeten för kommande år. Dessutom valdes en ny styrelse! Växjö Intresseförening för Montessori (VIM) är som ni vet en ekonomisk förening och ett föräldradrivet kooperativ. Vi har en styrelse som jobbar med strategiska och långsiktiga frågor medan anställda pedagoger sköter verksamheten på förskolorna.

Under årsmötet tackade vi också av avgående styrelseledamöter för all den tid och det stora engagemang de bidragit med. När mötet var avslutat fick vi höra en intressant föreläsning om utomhuspedagogik.

//Lotta, mamma till Joni och ordförande i VIM