Från bakterier till fiskar på land

Tema-arbetet fortsätter och nu har vi kommit till de första djuren i havet. Vi hjälptes åt att skapa maneter, bläckfiskar, krabbor, fiskar och hajar. Det gjorde vi med hjälp av trolldeg som vi sedan målade.

På samlingen pratade vi om hur livet utvecklats- från de första bakterierna till hur fiskar utvecklade ben samt lungor och började gå upp på land!

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld”

Alger

Idag fortsatte vi vår berättelse om hur forskarna tror att vår jord skapades.

Jorden hade svalnat och fått sin jordskorpa, det regnade i miljoner år så nu fanns det även hav och sjöar på vår planet.

Det första livet hade kommit, en liten bakterie och nu kom algerna. Alltså organismer som via fotosyntesen kan skapa syre.

Vi använde oss av iPaden och tittade på olika bilder av alger. I morgon ska vi göra ett studiebesök på Gläntan och se om vi kan hitta några alger i deras akvarium. Vi ska också kolla på fiskarna som var ett av de första djuren som levde i haven.

Vi pratade också om näringspyramiden. Att alger och plangton äts av kräftdjuren som äts av sillarna som äts av mackrillen som äts av hajarna!

Förskollärare ska ansvara för att varje barn upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker. lpfö 18 s.15

Bakterier

Dungens temaarbete fortsätter. Idag pratade vi om det första livet på jorden – bakterier. Vi såg på en film och pratade om att det var bakterierna som skapade vårt syre. Syret behöver vi människor och djur för att andas!

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

Dungens torsdag

Under förmiddagen gick några av barnen upp till ateljén och målade vulkanerna vi skapat.

Under tiden skapade de andra barnen en serie om hur våra hav och land skapades.

På samlingen presenterade vi solens betydelse för allt levande. Solen gör så att växter kan växa.

Som ger mat till växtätarna.

Som ger mat till köttätarna.

Men utan solen hade inget av detta kunnat leva.

“Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”

Regn

Tema-arbetet “Vår jord” fortsätter!

Tidigare har vi pratat om vulkaner och hur lavan stelnat och blivit vår jordskorpa. Idag pratade vi om regn och hur det blivit vårt hav. Till gjorde vi ett experiment som visade hur regn skapas!

Först hällde vi “havet” i en burk. Eftersom havet blivit uppvärmt av solen avslutade vattnet.

Ovanpå burken skapade vi en himmel med folie. Ju högre upp i atmosfären vi kommer ju kallare blir det. Det kunde vi konstatera genom att kolla på bilder med berg! Trots att det var sommar låg det snö uppe på bergen!

När det avdunstade vattnet kyldes ner av den kallare “atmosfären” började det att regna!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap […]

Vulkaner

Temat kring vulkaner fortsätter på Dungen 🌋På dagens samling ville ett barn visa bilder från när han varit och sett en riktig vulkan! Han berättade att det var kallt och att det inte hade växt några växter uppe på vulkanen. Med sig hade barnet även vulkansten!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den […].

Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning.

Vulkaner

Som fortsättning på Dungens temaarbete “Vår jord” pratade vi om vulkaner!

Först gjorde vi egna vulkaner med hjälp av trolldeg.På samlingen visade vi hur en vulkan är uppbyggd.Sedan gjorde vi ett eget vulkanutbrott!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Lpfö18 s 14

Symbolförståelse

För att utveckla vidare barnens symbolförståelse berättade vi idag en saga om Lisa och Per som skulle handla och på vägen dit stöter de på massa olika vägskyltar som de måste tolka!

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa

– intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap

Den svarta tidslinjen

“Allt började med en liten punkt där all materia var samlad. Utanför fanns ingenting, inte ens tiden. Sen PANG skedde det en explosion och materia spreds ut i rymden samtidigt som universum blev större och större, precis som då man blåser upp en gigantisk ballong supersnabbt. Alla galaxer, solsystem och planeter skapades i denna stora smäll som forskarna kallar för the Big Bang.”Såhär började berättelsen om hur vår planet blev till, hur den först var ett brinnande klot av gas som svalnade och fick en jordskorpa. Sen att vulkaner spred ut gaser som bland annat koldioxid och vattenånga som steg upp och bildade vår atmosfär.

Att det sen började att regna i miljoner år. Det blev pölar, sjöar och hav.Och tänk någonstans där i vattnet uppstod det första livet, en liten bakterie som genom fotosyntesen kunde tillverka syre.

Sen kom algerna, urdjuren och fiskarna. Det steg upp syre i atmosfären och då kunde det även växa växter på land. Fiskarna i haven var så stora och maten började ta slut.

Då tog sig en fisk upp på land. De utvecklade lungor och deras hud blev efter miljoner år sådan att de kunde leva på land. Det blev allt värmare och nu kom reptilerna och små däggdjur klädda med päls. De största reptilerna var dinosaurierna. De härskade över jorden tills det kom en metroit och krockade med jorden med en sån kraftig smäll att det slungades upp eld och aska i atmosfären. Solens strålar kunde inte skina igenom och växterna dog. Näringskedjorna kollapsade och de stora dinosaurierna svalt ihjäl. Däggdjuren som var minde än ett kilo klarade sig eftersom de kunde gömma sig i hålor, bunkra mat och gå i dvala då maten tog slut. Detsamma gällde endel djur som levde i havet. Efter några månader skingrades askan, solen sken på jorden igen och växterna kunde återigen växa. Livet kom tillbaka. Nu när dinosaurierna var borta kom däggdjurens tid. De växte sig stora som mamutar och sabeltandande tigrar. Apor fanns också. En art lärde sig att gå på två ben och använda redskap och nu, efter 14 miljarder år fanns det människor på jorden…

Samtidigt som barnen fick höra hur forskarna tror att jorden uppstod rullade vi ut den svarta tidslinjen och den sista biten, den lilla lilla röda remsan symboliserar tiden som vi människor har funnits här på jorden.Barnen fick dra ut den svarta tidslinjen och sen balansera på den för att få en känsla av hur länge vår planet har funnit utan oss på den. Häftigt!

I vår läroplan för förskolan står det att:

“I utbildningen ingår undervisning. Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. Undervisningen ska utgå från ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det mål inriktade arbetet främjar barns utveckling och lärande.”

Konstruktion

Konstruktion med rosa tornet och bruna trappan. Resultatet blev ett höghus till dinosaurierna.

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förståelse för naturvetenskap, kunskaper om […] fysikaliska fenomen

– förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.