Pedagogerna på Slottet

Alla anställda i VIM är idag samlade på Teleborg Slott för att i denna fantastiska miljö fira avslutandet av Läslyftet och den 20 år gamla Läroplanen. Vi ser mycket fram emot att aktivera nya LPFÖ 18 som börjar gälla 1 juli.

Det är spännande att bygga ord!

Ett barn på Wälludden ritade en spännande saga om ett vulkanutbrott och titeln på boken byggde vi med en bokstavslåda.Det är viktigt att aldrig rätta ett barn som stavat kreativt – korrekt stavning kommer med åldern och efter många timmars läsning.Huvudsaken är att utveckla skrivandets glädje.

Årsstämma i VIM

På Bokhultet samlades föräldrar för att genomföra årets medlemsstämma. Avgående kassör kunde visa upp en stabil ekonomi och avgående ordförande förmedlade årets insatser och framtida behov.

Nya styrelsen består av ordförande Mattias Cloodt och övriga ledamöter kommer att presentera sig närmare snart.

Avgående kassör och ordförande avtackades med blommor och present för allt fantastiskt arbete de har utfört under sina år i styrelsen.

Barn är fantastiskt kreativa och konstnärliga

Ett barn på Wälludden arbetade koncentrerat under en lång stund med att skapa figurer med ett geometrimaterial som Maria Montessori utvecklade gör 100 år sedan. Figurerna är genomtänkta och påminner lite om kubismen, eller hur?

I läroplanen ska barn ges möjlighet att utveckla sin skapande och konstruerade förmåga. Barnets kreativa syn på geometriska former blev vackra bilder som dessutom blev en hel sagoberättelse när barnet berättade- och då fick begreppen och den språkliga förmågan komma med på ett hörn också. Förskolans uppdrag är att förverkliga så många mål som möjligt genom att möta barns intressen och montessorimiljön gör det så lätt!

VIM:s barnbio på Palladium

Lördagen den 9 mars bjöds alla familjer i vim på bio på charmiga biografen Palladium. Det blev fullsatt och filmen vi såg tillsammans handlade om lilla spöket Laban.

Efter filmen sjöng alla barn några favoritsånger från scenen med alla glada föräldrar som publik.

Lördagsbion var väldigt uppskattad och lyckad. Bioäventyret var organiserat av styrelsen som gör ett fantastiskt fint arbete för våra förskolor och barnen på montessori.

Idag har VIM:s förskolor studiebesök av Älmhults Montessoriförskolas 11 pedagoger och förskolechef

Det är mycket inspirerande och positivt när vi får tillfälle att visa hur vi arbetar och utformar miljöerna för våra barn. Idag tar vi emot alla pedagogerna ifrån Älmhult och deras besök började på wälludden.Så glad man blir av att se en lång rad vuxenskor i en lika ordningsam rad som om barn hade ställt dem där.

En julklapp som ger extra glädje

Under dagens innehållsrika fortbildningsdag för alla medarbetare i vim, tackades förskolechefen genom en mycket uppskattad julklapp- ett bidrag till UNICEF med ett överlevnadspaket köpt i förskolechef Lottas namnTusen tack för en julklapp som hjälper utsatta barn i världen ! Kram Lottai vim