Naturskola

På naturskolan i torsdags började vi med att samla in höstmateriel med hjälp av en tärning.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

dsc_0922 dsc_0923 dsc_0924 dsc_0925

Inomhus, på samlingen, pratade vi om vad som händer på hösten och fyllde på den första gruppens hösttavla med våra fynd.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

dsc_0354 dsc_0356 dsc_0360 dsc_0363

Utedag

Igår förmiddags hade 5 åringarna på Salongen naturskola och vi gick till den stora stenen som ligger vid Trummensjön. Vi fikade först och sedan sprang vi in i skogen för avkopplande lekar.

20130927-161129.jpg

20130927-161246.jpg

Efter en stund gjorde barnen en samarbetsaktivitet. Siffrorna 0 till 9 var slumpvis utlagda på gräset. I uppgift fick barnen att samla in alla siffrorna och tillsammans lägga ut de igen i ordning, enligt talraden. Först var det lite komplicerat men sedan fick barnen kläm på att diskutera med varandra.

20130927-164310.jpg

20130927-164338.jpg

20130927-164420.jpg

20130927-164512.jpg

Tillsammans fick barnen ihop fem 0-9 talrader efter ett riktigt bra jobb!

20130927-164729.jpg

20130927-164741.jpg

I läroplanen för förskolan står det att “Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar” (Lpfö98, rev. 2010: 10).

Efter samarbetsövningen var klockan mycket och det var dags att gå tillbaka till Wälludden igen för att äta lunch!

Naturskolan

Naturskolan på Salongen övar på olika geometriska former och siffror!

Mål ur Lpfö98 rev. 2010

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning, ordning samttalbegrep  
  • Utvecklar själständighet och tilllit till sin egna förmåga
  • Utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära