Personal Kronan

Nyckeln

Andrea von Siverts Leg. förskollärare och montessorilärare

Julia Ahlström, studerande till förskollärare

 

Spiran

Karin Landén       Leg. Förskollärare och Montessorilärare

Jessica Nilsson       Leg. Förskollärare och Montessorilärare

Vicki Swantesson, vikarie

Nina Ivarsson, studerar till förskollärare

 

Äpplet

Kristin Mortensen, förskollärare

Anna Åberg     Studerar till Montessorilärare (föräldraledig)

Lena Löwström      Leg. Förskollärare och Montessorilärare Arbetslagsledare

Lisa Persson           Leg. Förskollärare och Montessorilärare

Maria Sörensen, barnskötare

 

Kök

Teodora Karlsson