Personal Wälludden

Gemaket

Tove Nilsson  Studerar till  förskollärare

Elisabeth Pllana  Leg. förskollärare

Salen

Anki Johansson  Studerar till  montessorilärare

Kim Bölling            Leg. grundskollärare

Lovisa Lundgren  Leg. förskollärare

Salongen

Caroline Jonsson    Leg. förskollärare  Montessorilärare

Malin Johansson  Barnskötare    Studerar till  montessorilärare

Martina Holm     Leg. Förskollärare

Vesna Bojanic Arbetslagsledare Montessorilärare

Köket

Lykke i köket