Personal Wälludden

Gemaket

Elisabeth Pllana  Leg. förskollärare

Malin Johansson, barnskötare. Studerar till montessorilärare

Salen

Vesna Bojanic, Montessorilärare

Kim Bölling            Leg. grundskollärare

Tove Nilsson, studerar till förskollärare

My Månsson, vikarie

 

Salongen

Caroline Jonsson    Leg. förskollärare  Montessorilärare Arbetslagsledare

Anki Johansson, studerar till montessorilärare

Kim Bölling, leg grundskollärare

Rebecka Lagström, leg förskollärare

Martina Haus, leg förskollärare

 

Köket

Lykke i köket