Personal Bokhultet

Gläntan

Johanna Paulin    Leg. Förskollärare Montessorilärare

 

Dungen

Malin Jonsson      Leg. Förskollärare Montessorilärare Arbetslagsledare

Josefin Petersson Undersköterska (föräldrarledig)

 

Saga                    Leg. Förskollärare

Ewa Stiller Montessorilärare

Lina Möller        Leg. Förskollärare

 

 

 

Ängen

Sara Siggesson     Leg. Förskollärare Studerar till Montessorilärare

Jane Stjärnström Leg. Fröskollärare Studerar till Montessorilärare