Plantering

Idag har vi på Dungen planterat tomatplantor. Nu står de inne på Dungen och barnen får ta hand om plantorna tills de är stora nog att ta hem. Samtidigt kan vi prata om vad plantorna behöver för att kunna växa och slutligen ge tomater som barnen kan äta!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra

– utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

-utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap