Experiment

Idag har vi på Dungen gjort ett naturvetenskapligt experiment som heter “fiska is”. Först häller man vatten och is i ett glas. Sedan placerar man ett uppblött bommulssnöre ovanpå isbitarna och häller salt på. När man väntat en stund går det sedan att fiska upp isbitarna med hjälp av snöret!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen

– utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap