Biblioteket

Idag har Dungen varit på biblioteket. Barnen var med och lämnade tillbaka böckerna. Sedan fick varje barn välja vilka böcker de ville låna och läsa på Dungen!

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

– utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande

– utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner

– utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa