Vårtecken!

Idag gick den grupp som har naturskola på Ängen iväg för att upptäcka olika vårtecken. Vi dokumenterade genom foton och genom att rita vilka vårtecken vi hittade. Vi lärde oss också namn såsom snödroppe, krokus och vintergäck.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen
  • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap