Promenad

I måndags var barnen på Nyckeln på utflykt runt Idrottskliniken. Barnen fick träna på att gå i promenadrepet. Utflykten uppskattades av pedagoger liksom barnen. Barnen var mycket uppsamma på vad som hände utanför gården och frågade mycket.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,