Utedag 

Lite bilder från lilla gruppens utedag! ☀️🌼
“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra”