Rörelse

På nyckeln har vi sett att barnen tycker om att röra på sig. De gillar att dansa och sjunga. Därför kommer vi under några veckor arbeta med rörelsetema. Att röra sig är viktigt för att kroppen och knoppen ska må bra.

Vi tog vara på en platta som barnen uppmärksammade som fanns på avdelningen. Plattan målades i olika färger och kommer att användas som en dansplatta.
Barnen har även fått genomföra en liten hinderbana, vilket uppskattades.

 

Förskolan strävar efter att varje barn ska;

• utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama