Naturvetenskapligt experiment


Idag på samlingen genomförde vi på Dungen ett naturvetenskapligt experiment. Vi undersökte vad som händer om man sätter ett glas över ett ljus som står i vatten. Det var väldigt spännande att se när vattnet i glaset steg när ljuset slocknade ☺

“Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen”