Vår plats i universum! Vecka 5

Denna vecka presenterade vi Solsystemet. Vi tittade på film och såg hur planeterna rör sig runt solen men också vad alla planeterna heter och hur de ser ut!

Vi byggde ett eget solsystem..

Vi fick måla våra egna planeter..

Vi tog bussen och hälsade på hos ett barn på Spiran!

Ur lpfö:

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,