Snö

Förra veckan fick barnen på nyckeln känna på snö, måla på snö och jämföra snön med en värmeplatta.
Barnen fick använda sig av vattenfärger för att måla på snön, vilket uppskattades. I samlingen fick de känna på snön och värmeplattan samtidigt för att få en uppfattning om vilken som var kallast.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt
kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,