Renovering på Kronan!

Äntligen är vi igång med kronans renovering. Hittills har Nyckeln och Spiran fått ny väggfärg.

MålareMalte målar våra väggar och det blir så fint.

Trots eller kanske tack vare lite kaos och rörigheter i miljön skapas nya lärsituationer och barnen integrerar tillsammans över avdelningarna.

Innan vi kunde flytta tillbaka till spiran städade vi noga…

Så fint resultatet blev på Spiran…

 

Julfest!

Idag hade Kronan sin julfest.Vi inledde med dans kring granen utanför Idrottskliniken, vi nådde näääästan runt den 🙂

Sen gick vi in på respektive avdelning och förmiddagsfikade på clementiner och/eller cupcakes. Inne på Äpplet hjälptes vi åt att förbereda genom att t.ex. skriva placeringskort, dammsuga efter fikat, skära gurka mm innan vi samlades i allrummet för lite fysisk aktivitet och filmvisning. Sen var det dags att ta för sig av allt det goda!

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

• utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans
miljö, och
• utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.

• att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,

Stort tack till alla föräldrar som bidragit till vår mysiga fest 🙂

Feelgoodkalender

Även pedagogerna får sitt i advent; på varje förskola möttes vi av en feelgoodkalender den första måndagen i december, i respektive personalrum. Väldigt mysigt och uppskattat, den som har sitt namn på dagens hjärta får öppna paket. Innehållen förgyller allas vårt december :).

Stort tack till Lotta och arbetslagsledarna som pysslat till oss 🙂

Besök i Domkyrkan

I torsdags tog grupp Stjärna bussen till stan för att titta på julkrubban i Domkyrkan.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för  andra kulturer,

 

Kalendermys

Idag hade tomtenissarna varit på besök på Kronangården och lämnat ett spel, som vi fick testa. Mycket uppskattat bland barnen. Vi blev indelade i två lag och fick utföra olika rörelseuppdrag!

.Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Inne på Äpplet påbörjade vi även vår Snällkalender, där vi fick öppna 3 luckor. Första uppdraget var att vi ska le mot våra medmänniskor.

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö

 

 

 

 

 

 

 

Läslyftet på Äpplet

Alla VIMs pedagoger deltar i Skolverkets projekt Läslyftet. Nu kommer vi , på Äpplet, att arbeta med eftertänksam dialog tillsammans med barnen. Vi har valt att fördjupa oss i boken om Sahar och har delat in barnen i mindre grupper. Detta kommer just nu att ersätta våra delade grupper, Stjärna och Strandgruppen. Alla grupperna kommer att arbeta med samma bok, men inte samtidigt.

Övningsförskola

Igår eftermiddag fick Äpplets 2013grupp möjlighet att besöka Teknikums övningsförskola, där blev vi väl omhändertagna av elever på Barn-och Fritidsprogrammet samt VVSprogrammet. Barnen fick rita och reflektera kring hur ett element fungerar, testa vad som händer när man spolar i toaletten, böja rör och en massa annat spännande. En väldigt lyckad utflykt 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel
teknik fungerar,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

FN-dagen

Idag pratade vi om FN och deras uppdrag på Äpplets samling. Barnen lyssnade noga och intresserat 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för
andra kulturer,

Gräva ner föremål

Igår reflekterade grupp Stjärna tillsammans över senaste utflykten, då vi grävde ner olika föremål för att så småningom undersöka vad som händer med dem i jorden.

Barnen mindes både hur vi gick tillväga och i detalj vad vi grävt ner :); äppelskrutt, bananskal, kotte, plastpåse (svart), smörgåspapper (vitt), svamp och toalettpapper.  Alla fick chans att delge vad man trodde skulle hända med sakerna och den allmänna uppfattningen var att allt blir brunt utom plastpåsen och smörgåspappret.

Ur Lpfö 98 rev 2016

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
• utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

• utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

Lite fler bokstäver i grupp Stjärna

I går på samlingen tränade vi på lite fler bokstäver. Vi kände och lyssnade på l och å, repeterade s och läste lite om varje bokstav. Barnen är intresserade och engagerade 🙂

Ur Lpfö

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,