Promenad

I måndags var barnen på Nyckeln på utflykt runt Idrottskliniken. Barnen fick träna på att gå i promenadrepet. Utflykten uppskattades av pedagoger liksom barnen. Barnen var mycket uppsamma på vad som hände utanför gården och frågade mycket.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

• utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

Matematik m.m

Igår gjorde vår barnskötarstudent en lek ute på gården, med några barn. Barnen fick turas om att slå tärningen, räkna prickar, välja kort med rätt siffra, läsa uppmaningen på kortet och sen utföra den. Mycket uppskattat och oj vad många moment som tränades; att känna igen färger, siffror, bokstäver, begrepp i naturen…

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

• utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 

Zebran

På Nyckeln är Zebran vår lilla maskot. Zebran sitter gärna med vid mellanmålet och ibland även vid lunchen. Barnen matar gärna zebran med lite ost eller något annat smarrigt 😉