Olika djur

Barnen på nyckeln fick ett nytt djurpussel med olika djurläten. Barnet har visat ett stort intresse för hur djuren låter. Syfte: Att lära ut namnen på djuren och att stimulera intresse för djur. 

Skattgömma

I måndags hittade en av utegrupperna en brevlåda, avsedd för geocaching, på ängen. Mycket spännande!

 

Fiskarna

Igår fick barnen på nyckeln namnge fiskarna. Den orange fisken heter Pippi och den svarta heter Bompa. Fiskarnas namn kommer ifrån barnens favoritsånger som är Pippi Långstrump och Drakensdans.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

○ utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Musik

“Musik ska byggas ut av glädje”
På samlingen förra veckan fick barnen spela på maracas och sjunga. Barnen tyckte verkligen de var roligt att få spela, vilket syns på bilderna! 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

Babblarna

Babblarna är populära bland barnen på Nyckeln. I samlingen berättade Mia en flanosaga för barnen som handlar om babblarna, vilket uppskattades.

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

• utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

 

Avslutning på vårt tema

I fredags avslutade vi vårt tema om Sri Lanka med att titta på de tre vanligaste danstyperna som finns där, mycket uppskattat. Barnen var varit nyfikna och engagerade och lärt sig mycket. Vi hade besök av en förälder som berättade om landet och barnen har fått göra egna böcker om Sri Lanka med landets flagga och olika målarbilder som tillhör temat. Vi har pratat i både små och stora samlingar om frågorna som barnen önskat svar på :). Efter påsk går vi vidare till fler länder som barnen har anknytning till!

Ur Lpfö;

Förskolan ska sträva efter att varje barn

• känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,

• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,