Olika djur

Barnen på nyckeln fick ett nytt djurpussel med olika djurläten. Barnet har visat ett stort intresse för hur djuren låter. Syfte: Att lära ut namnen på djuren och att stimulera intresse för djur. 

Skattgömma

I måndags hittade en av utegrupperna en brevlåda, avsedd för geocaching, på ängen. Mycket spännande!

 

Fiskarna

Igår fick barnen på nyckeln namnge fiskarna. Den orange fisken heter Pippi och den svarta heter Bompa. Fiskarnas namn kommer ifrån barnens favoritsånger som är Pippi Långstrump och Drakensdans.

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

○ utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära

Musik

“Musik ska byggas ut av glädje”
På samlingen förra veckan fick barnen spela på maracas och sjunga. Barnen tyckte verkligen de var roligt att få spela, vilket syns på bilderna! 🙂

Förskolan ska sträva efter att varje barn;

• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,