20180115_105837

Vi hade ett issjok som en av grupperna hittat på utflykten. Vi gjorde ett experiment; pedagogen hällde salt på isen och la dit en tråd….